Terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna HapAteliér je registrovanou sociální službou dle Zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. pro klienty z Jihomoravského kraje. Číslo registrace v Registru poskytovatelů sociálních služeb: 1103016

V termínu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 se podílíme na veřejné zakázce: Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

HapAteliér - sociálně terapeutická dílna pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem při získání, obnovení a udržení pracovních návyků a dovedností.

 Činí tak zejména:

- vytvořením chráněného prostoru, kde lze provozovat určité pracovní činnosti,

- nácvikem nebo upevňováním manuální dovednosti prostřednictvím rukodělných a řemeslných aktivit,

- obnovením nebo upevněním psychosociálních dovedností prostřednictvím kontaktu s přirozeným prostředím.

 

Cíle služby

- podpořit získání, udržení nebo rozvinutí  základních pracovních návyků uživatelů, 

- podpořit získání, udržení nebo rozvinutí  pracovních dovedností uživatelů, 

- posílit sociální dovednosti uživatelů, 

- zvýšit předpoklady uživatelů pro pracovní uplatnění v chráněném nebo nechráněném prostředí.

 Ukazatele naplňování cílů:

- uživatel dosáhl rozvoje jemné a hrubé motoriky,

- uživatel získal pracovní návyky a pracovní dovednosti,

- uživatel získal zaměstnání na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

 

Cílová skupina

Osoby starší 16 let s těžkým postižením zraku  nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové.

Osoby s kombinovaným postižením zraku a sluchu pouze v případě, zajistí-li si sami vhodný způsob tlumočení.

Regionální vymezení:

Osoby starší 16 let s těžkým postižením zraku  nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, žijící v Jihomoravském kraji ČR (trvalý nebo přechodný pobyt).

 

Uživatelé služby

Osoby, které z důvodu těžkého zrakového postižení potřebují prostor, kde lze smysluplně provozovat určité pracovní dovednosti a činnosti.

Osoby, u kterých v důsledku těžkého zrakového postižení došlo k narušení jejich sociálních rolí, nemají naplněné potřeby v pracovní oblasti svého života, nemají pracovní návyky a dovednosti, a nejsou proto zatím umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

 

Zásady jimiž se řídíme:

- profesionalita a odbornost,

- respektování vlastní vůle klientů,

- podpora vlastní vůle klientů,

- podpora osobní iniciativy a aktivního zájmu klientů,

- individuální přístup.

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.