Terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna HapAteliér je registrovanou sociální službou dle Zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. pro klienty z Jihomoravského kraje. Číslo registrace v Registru poskytovatelů sociálních služeb: 1103016

V termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 se podílíme na veřejné zakázce: Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

HapAteliér - sociálně terapeutická dílna pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem při získání, obnovení a udržení pracovních návyků a dovedností.

 Činí tak zejména:

 • vytvořením chráněného prostoru, kde lze provozovat určité pracovní činnosti,
 • nácvikem nebo upevňováním manuální dovednosti prostřednictvím rukodělných a řemeslných aktivit,
 • obnovením nebo upevněním psychosociálních dovedností prostřednictvím kontaktu s přirozeným prostředím.

 

Cíle služby

 • uživatel, který získal pracovní návyky,
 • uživatel, který získal pracovní dovednosti,
 • uživatel, který získal zaměstnání na chráněném nebo otevřeném trhu práce,
 • uživatel, který zdokonalil svou jemnou a hrubou motoriku,
 • uživatel, který dokáže vyjádřit své potřeby a mluvit o nich s pracovníky služby,
 • uživatel, který dokáže diskutovat a řešit pracovní postup s pracovníky služby,
 • uživatel, který dokáže tvořit výrobek dle daného postupu.

  

Cílová skupina

Osoby ve věku 16 let a více s těžkým postižením zraku  nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, žijící v Jihomoravském kraji ČR (trvalé nebo přechodné bydliště na tomto území).

Osoby s kombinovaným postižením zraku a sluchu pouze v případě, zajistí-li si sami vhodný způsob tlumočení.

Indikace potřeby využívání služby

 1. Osoby, které z důvodu těžkého zrakového postižení potřebují prostor, kde lze smysluplně provozovat určité pracovní dovednosti a činnosti.
 2. Osoby, u kterých v důsledku těžkého zrakového postižení došlo k narušení jejich sociálních rolí, nemají naplněné potřeby v pracovní oblasti svého života, nemají pracovní návyky a dovednosti, a nejsou proto zatím umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

 

Kapacita služby

 • Maximální roční kapacita služby: 30 unikátních klientů (dle rodného čísla)
 • Maximální denní kapacita služby: 6 klientů

 

Základní předpoklad využívání služby

 1. Dílna je ambulantní služba a základní dovedností a předpokladem je schopnost docházet do dílny – vzhledem k cílové skupině klientů se zrakovým postižením nabízíme pro nové klienty na počátku využívání služby nebo v případě kombinovaného postižení, zhoršující pohyb a orientaci, možnost doprovodu z nejbližší zastávky MHD do dílny.
 2. Z výše popsaných cílů služby vyplývá, že dalším předpokladem pro využívání služby je schopnost zvládání základních úkonů sebeobsluhy klienta (např. převléknout se do pracovního oděvu, základní hygienické návyky jako samostatné používání toalety, základní dovednosti stolování a přípravy jídla ke konzumaci, např. ohřev jídla, příprava nápoje atd. – s prostředím dílny nového klienta podrobně seznámíme, seznámíme jej s pomůckami, které může v dílně používat (např. hladinku).

 

Zásady služby

 • Respektování vlastní vůle uživatelů - služba a veškeré činnosti v rámci služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí a potřeb uživatele;
 • Individuální přístup - služba je poskytována na základě individuálních potřeb a aktuálních schopností uživatele;
 • Podpora osobní iniciativy a aktivního přístupu uživatelů - uživatelé mají možnost projevovat a předkládat návrhy na činnosti v dílně a tyto nápady poté realizovat;
 • Podpora samostatnosti - nácvik daných činností v takové míře a takovým způsobem, aby uživatel byl schopen zvládat tyto činnosti samostatně, bez závislosti na pracovnících služby;
 • Profesionalita a odbornost - službu poskytují kvalifikování pracovníci s odpovídající odborností a vzděláním;
 • Bezplatnost – služba je poskytována uživatelům s platnou smlouvou zdarma.

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.